کتاب زندگی در فضای میان ساختمان ها

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب زندگی در فضای میان ساختمان ها

سرشناسه:گل، یان، ‏‫۱۹۳۶ – ‏ م.
Gehl, Jan
‏عنوان و نام پدیدآور:‏‫زندگی در فضای میان ساختمان‌ها/ مولف یان گل‏‫؛ مترجم شیما شصی.
‏مشخصات نشر:تهران‏‫: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات‏‫، ۱۳۹۷.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫[۶]، ‏‫۱۹۸ ص.‬‬: مصور، نقشه.
فهرست