کتاب حقوق مردم در شهرداری ها به زبان ساده

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب حقوق مردم در شهرداری ها به زبان ساده

‏سرشناسه:بختیاری، محمدرضا، ‏‫۱۳۴۶ -‏‬
‏عنوان قراردادی:ایران. قوانین و احکام
Iran. Laws, etc.
‏عنوان و نام پدیدآور:حقوق مردم در شهرداری‌ها به زبان ساده /‏‫ تهیه و تدوین محمدرضا بختیاری؛ ویراستار اسمائیل غفوری‌ثانی.
‏مشخصات نشر:مشهد : آوای حکمت، ‏‫۱۳۹۵.‬
‏مشخصات ظاهری:[‏‫۱۲۸] ص.‬‏‫؛ ۵/۱۴×۵/۲۱ س‌م.‬
فهرست