کتاب نگرشی بر روند تهیه طرح تفصیلی در شهرسازی

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب نگرشی بر روند تهیه طرح تفصیلی در شهرسازی

سازمان‌یابی خلاق فضا در معماری ایران در ارتباط متقابل با شیوه زندگی شکل گرفته است. فضا در معماری ایران همزمان در سه گونه سازمان می‌یابد: فضای باز، فضای سرپوشیده، و فضای بسته. کتاب حاضر مجموعه‌ای از هفت‌ نوشتار است که به زبان و توان معماری ایران اختصاص دارد. نویسنده می‌کوشد تا ضمن شناخت معماری از غیرمعماری به تشخیص مصالح جاودانی و جهانی معماری و همچنین عوامل تکامل‌بخش معماری ایران بپردازد. کشف زبان معماری ایران از طریق گسترش ادبیات آن دغدغه دیگر نویسنده است که در حوزه شناخت‌شناسی معماری ایران و شناخت وضع موجود و ساخت و سازهای رایج بر اساس کشش و کوشش بازار پی‌گیری شده است. وی با پرداختن به عصریت در معماری ایران به دنبال بسترسازی برای تدوین معیارهای معماری معاصر است.
محمد شریف، فرشاد نوریان
ناشر: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
تاریخ نشر: ۱۳۸۲
تعداد صفحه: ۲۳۸
شابک: ۹۶۴-۷۹۴۳-۰۷-۵
وزن: ۶۰۰ گرم
فهرست