کتاب رازهای اسکیس

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب رازهای اسکیس

سرشناسه:زند، عمادالدین، ‏‫۱۳۵۹ – ‏
‏عنوان و نام پدیدآور:رازهای اسکیس/ تالیف عمادالدین زند.
‏وضعیت ویراست:‏‫[ویراست ۲].‭‬‬
‏مشخصات نشر:تهران: سیمای دانش: آذر‏‫، ۱۳۹۴.‭‬‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۲۶۷ ص.‭‬‬: مصور (بخشی رنگی).‏‫؛ ۲۲×۲۳ س‌م‭‬‬
فهرست