کتاب مبانی پایداری توسعه کلانشهرها با تاکید بر کلانشهر تهران

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب مبانی پایداری توسعه کلانشهرها با تاکید بر کلانشهر تهران

سرشناسه:ساسان‌پور، فرزانه، ‏‫۱۳۵۱ – ‏
‏عنوان و نام پدیدآور:مبانی پایداری توسعه کلان‌شهرها با تاکید بر کلان‌شهر تهران/ تالیف فرزانه ساسان‌پور؛ ناظر علمی محمدتقی رضویان.
‏مشخصات نشر:تهران: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، ‏‫‏‏۱۳۹۰.
‏مشخصات ظاهری:۳۹۸ ص.: مصور، جدول، نقشه( بخشی رنگی).
فهرست