کتاب آمار و احتمالات

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب آمار و احتمالات

آمار و احتمال شامل شرح کامل مباحث باکس ریاضیات ۱و۲، معادلات و آمار همراه با مثال و آزمون‌های کارشناسی ارشد همراه با حل تشریحی وتست‌های تألیفی طبقه‌بندی شده از انتشارات پارسه محسن طورانی است. مجموعه کامل آزمون های کارشناسی ارشد شامل بیش از ۱۵۰۰ تست طبقه بندی شده موضوعی همراه با حل تشریحی

قابل استفاده برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد:

اقتصاد

مدیریت

حسابداری

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

برنامه ریزی محیط زیست

سنجش از راه دور(GIS) 

فهرست