کتاب معماری فرم نظم فضا

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب معماری فرم نظم فضا

سرشناسه:چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌، ‏‫۱۹۴۳ – م.‏‬
Ching, Frank
‏عنوان و نام پدیدآور:معماری: فرم، فضا، نظم/ نویسنده فرانسیس دی‌کی‌چینگ؛ مترجم فرشید حسینی.
‏مشخصات نشر:تهران: مهرازان‏‫‬‬، ۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫‬X،‬ ۴۳۰ ص.‬: مصور‏‫؛‎۲۹×۲۱/۵س‌م.+
فهرست