کتاب طرح های هادی و کنترل و نظارت بر ساخت و ساز روستایی

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب طرح های هادی و کنترل و نظارت بر ساخت و ساز روستایی

سرشناسه:کلانتری خلیل آباد، حسین، ۱۳۴۷ –
‏عنوان و نام پدیدآور:آشنایی با طرح‌های هادی و کنترل و نظارت بر ساخت و ساز روستایی/ مدیر و مسئول طرح محمد کلانتری خلیل‌آباد؛ همکاران اصلی سیروس دشتی‌برنجه، نادر رمضانخانی؛ سایر همکاران محمد اسکندری‌نوده…[و دیگران]؛ ویراستار علمی محمد میره؛ مجری مرکز مطالعات و خدمات تخصصی شهری و روستایی، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی؛ [برای] وزارت کشور،‌سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، جهاد دانشگاهی، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی.
‏مشخصات نشر:تهران : سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور: بنیاد خواجه نصیر طوسی‏‫، ۱۳۹۱.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۸۷ص.‬: جدول، نمودار .
‏فروست:… متون تخصصی ویژه دهیاران.
فهرست