کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب هویت شهری

سرشناسه:حسینی، کمال‌الدین، ‏‫۱۳۴۷ -‬
‏عنوان و نام پدیدآور:هویت شهری/ نویسنده سید کمال‌الدین حسینی؛ همکاران غلامرضا صدیق‌اورعی، غلامرضا کیوان، مسعود ایمانیان‌اردبیلی؛ ویراستار مهدی اعزازی؛ [صاحب امتیاز سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد].
‏مشخصات نشر:مشهد: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد، انتشارات بوی شهر بهشت‏‫، ۱۳۹۰.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫‬‏۱۲۲ ص.
‏فروست:… مجموعه آیین شهروندی؛ ۶.
فهرست