کتاب مکان های عمومی فضاهای شهری

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب مکان های عمومی فضاهای شهری

این کتاب یک مفهوم گسترده از طراحی شهری را در خود جای می دهد که بر ساخت مکان برای مردم تمرکز دارد یعنی عبارتست از ایجاد مکان بهتر برای مردم و غلبه بر آنچه که در غیر اینصورت ایجاد می شود.

‏عنوان و نام پدیدآور:مکان‌های عمومی فضاهای شهری ابعاد گوناگون طراحی شهری/ متیو کارمونا…[و دیگران] ؛ مترجمان فریبا قرائی…[ودیگران].
‏مشخصات نشر:تهران: دانشگاه هنر‏‫، ‏‫‬‏۱۳۸۸.‬‭‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫‬‏هشت،۶۰۹ص.
یادداشت:‏‫‬‏‬‏عنوان اصلی: ۲۰۰۳,Public places urban spaces the dimensions of urban design
‏یادداشت:مولفان متیو کارمونا،تیم هیت،تتراک،استیون تیسدل.
‏یادداشت:مترجمان فریبا قرائی،مهشید شکوهی،زهرا اهری،اسماعیل صالحی.
فهرست