کتاب معماری ویتروویوس

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب معماری ویتروویوس

ویتروویوس “ده کتاب در باب معماری” را وقتی نوشت که هنوز معماری اصول مدون مکتوبی نداشت. این کتاب در ده بخش مجزا به هرآنچیزی میپردازد که یک معمار نیاز دارد بداند و باشد. اصولی کلی شمل نور، شرایط خانه های مسکونی، چگونگی انتخاب زمین، مصالح مختلف، تاثیر فصل ها بر معماری و …

‏سرشناسه:وی‍ت‍رووی‍وس‌ پولیو
Vitruvius Pollio
‏عنوان و نام پدیدآور:‎ده کتاب معماری / ویتروویوس؛ ترجمه ریما فیاض.
‏مشخصات نشر:تهران: دانشگاه هنر‏‫، ‏‫۱۳۸۸.‬‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۴۴۴ ص.‬‬: مصور؛ ۲۰ × ۲۰ س‌م.
فهرست