کتاب درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS

سرشناسه:قهرودی‌تالی، منیژه، ‏‫۱۳۳۷ -‎
‏عنوان و نام پدیدآور:‏‫درآمدی بر سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی ( رشته جغرافیا)‬/ منیژه قهرودی‌تالی، ام‌سلمه بابایی‌فینی‏‫؛ ویراستار علمی هوشمند عطایی.‬
‏مشخصات نشر:تهران: دانشگاه پیام نور‏‫، ۱۳۹۱.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫دوازده، ۲۱۹ ص.‬‏‫: مصور ( رنگی)، جدول، نمودار.‬
‏فروست:دانشگاه پیام نور؛ ۱۴۸۳. گروه جغرافیا؛ ۷۷/آ.
فهرست