کتاب حمل و نقل نوین در شهرها

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب حمل و نقل نوین در شهرها

سرشناسه:ش‍اه‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌‏‫، ۱۳۱۷ -‏‬
‏عنوان و نام پدیدآور:حمل و نقل نوین در شهرها/ نویسنده جلیل شاهی، علی نادران، علیرضا جمالزاده؛ تهیه و تنظیم معاونت آموزشی و پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی؛ مجری استانداری مازندران،…[ و دیگران].
‏مشخصات نشر:تهران: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور‏‫، ۱۳۹۰.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫س،‏‫۱۸۱ ص.‬‬: مصور، جدول، نمودار.
‏فروست:… سری منابع آموزشی شهرداریها؛ ۲۶.
فهرست