کتاب کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

سرشناسه:رسولی، علی‌اکبر، ‏‫۱۳۳۳ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور:کاربرد GIS در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای/ تالیف علی‌اکبر رسولی ؛ به سفارش سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی، استانداری آذربایجان شرقی.
‏مشخصات نشر:تبریز: دانشگاه تبریز، انتشارات، ‏‫۱۳۹۱.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۲۱۱ص.‬: مصور، جدول.
‏فروست:دانشگاه تبریز، انتشارات؛ ‏‫۵۳۶.‬
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور. پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی.
فهرست