کتاب کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جغرافیا

کتابخانه آنلاین شهرسازی و معماری

کتاب کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جغرافیا

سرشناسه:رض‍وان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۳۱ –
‏عنوان و نام پدیدآور:کاربرد عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای در جغرافیا (رشته جغرافیا)/مولف علی‌اصغر رضوانی ؛ تجدیدنظر توسط رودابه فرهادی.
‏وضعیت ویراست:ویراست ۲.
‏مشخصات نشر:تهران: دانشگاه پیام نور، ‏‫‏۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری:‏‫‏دوازده، ۱۸۴ ص.
‏فروست:دانشگاه پیام نور؛ ۱۶۳۳ .گروه جغرافیا؛ ۸۷/آ.
فهرست