آزمون میان دوره City Engine

دانش پذیر عزیز لطفا پس از دانلود فایل های ارائه شده، فایل های پاسخ را به صورت فایل «تصویر رندر شده» در بخش مربوطه آپلود نمایید. در صورت بروز هرگونه مشکل فنی، می توانید با بخش پشتیبانی آنلاین وبسایت در ارتباط باشید.

آزمون میان دوره
 • نام خود را به زبان فارسی وارد نمایید.
 • فایل سوال اول را دز این بخش آپلود کنید.
 • فایل سوال دوم را دز این بخش آپلود کنید.
 • فایل سوال سوم را در این بخش آپلود کنید.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
   برای این سوال، 3 تصویر از زوایای مختلف رندر گرفته و آپلود نمایید.
  آزمون پایان دوره
  • نام خود را به زبان فارسی وارد نمایید.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    فایل سوال اول را دز این بخش آپلود کنید.
   • فایل ها را به اینجا بکشید
     فایل سوال دوم را دز این بخش آپلود کنید.
    • فایل ها را به اینجا بکشید
      فایل سوال سوم را در این بخش آپلود کنید.
     • فایل سوال چهارم را با حجم کمتر از 40 مگابایت در این بخش آپلود کنید.
     فهرست