متقاضی گرامی ضمن تقدیر و تشکر بابت تکمیل فرم استخدام، لطفا جهت پیگیری درخواست خود، آزمون زیر را با رعایت کمال صداقت به اتمام برسانید تا پس از پایش، وارد مرحله گزینش علمی شوید.  تمامی اطلاع رسانی ها از سوی موسسه صورت خواهد گرفت. کارشناسان فنی موسسه آرمان شار برنا تا آخرین مرحله پذیرش، پشتیبان و راهنمای شما هستند. در صورت داشتن هرگونه سوال و پیگیری پرونده خود می توانید با آی دی armansharborna در تلگرام در ارتباط باشید.

  • نام و نام خانوادگی خود را به زبان فارسی وارد نمایید
  • پاسخ خود را در کمتر از 100 واژه بنویسید.
  • پاسخ خود را در کمتر از 100 واژه بنویسید.
  • پاسخ خود را در کمتر از 200 واژه بنویسید.
  • پاسخ خود را در کمتر از 200 واژه بنویسید.
  • پاسخ خود را در کمتر از 200 واژه بنویسید.
  • پاسخ خود را در کمتر از 200 واژه بنویسید.
  • پاسخ خود را حداکثر در 500 کلمه بنویسید.
فهرست