گزارش برگزاری دوره های تخصصی تابستان ۹۷

به حول و قوه الهی و با تلاش بی وقفه تیم فنی موسسه آرمان شار برنا، موفق به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی شهرسازی در تابستان سال 1397 شدیم. این دوره ها اعم از دوره های نرم افزاری و تئوری در چند شهر مهم کشور از جمله تهراان، ارومیه، یزد و اصفهان برگزار شد. دوره های مذکور شامل ARC GIS، SKETCHUP و مقاله نویسی بود که در قالب سرفصل آموزشی مدون به همراه آزمون های میان دوره و پایان دوره برگزار شد و نهایتا دانشجویان مدارک آموزشی (بین المللی) خود را درخواست دادند تا برایشان صادر شود.

لازم به ذکر است دوره های آموزشی موسسه در فصل پاییز 1397 به صورت گسترده تر و با محتوای بیشتر برنامه ریزی شده است  به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

فهرست