پیشرفت برای همه

موسسه آرمان شار برنا از همکاری با تمامی نهادها، انجمن های علمی و موسسات آموزشی جهت توسعه فعالیت های آموزشی شهرسازی و معماری استقبال می کند.

دپارتمان تخصصی شهرسازی و معماری ایران (زیرمجموعه موسسه آرمان شار برنا) در راستای توسعه برنامه های کوتاه مدت خود، از طریق جذب سفیران شهرسازی و معماری اقدام به انعقاد همکاری با موسسات آموزشی، مجتمع های فنی و انجمن های علمی در سراسر کشور می نماید؛ تا بتواند خدمات آموزشی خود را در مراکز استانی به نحو احسن ارائه نماید. در این بخش از وبسایت دپارتمان تخصصی شهرسازی و معماری ایران، اطلاعات تمامی همکاران دپارتمان اعم از سفیران، انجمن های علمی، موسسات آموزشی و مجتمع های فنی و نهادهای همکار نمایش داده می شود. با توجه به فعالیت دپارتمان تخصصی شهرسازی و معماری ایران در بخش برگزاری دوره های تخصصی و … در مراکز استانی کشور، نهادها، موسسات و انجمن های علمی که قصد همکاری با دپارتمان تخصصی شهرسازی و معماری ایران دارند می توانند با تکمیل فرم «ارتباط با ما» آمادگی خود را جهت شروع همکاری اعلام نمایند تا در اسرع وقت، هماهنگی صورت گیرد.

فهرست