این آزمون جهت تعیین سطح مهارت دانش پژوهان علاقمند به نرم افزار ARC GIS تنظیم و تهیه شده است. دانش پژوهان می توانند با شرکت در این آزمون از سطح مهارت خود آگاهی یافته و تصمیم خود را مبنی بر دریافت مدارک معتبر بین المللی یا ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه اتخاذ نمایند. لازم به ذکر است پس از اتمام آزمون نتایج آزمون به شکل اتوماتیک نمایش داده می شود.

فهرست